Enillodd Hebei Electric Motor Co., Ltd “Wobr Ansawdd Gorau Asia Pacific 2018” gan Ingersoll Rand

Cynhaliwyd Cynhadledd Cyflenwyr Ingersoll Rand 2018 Asia Pacific ar Mar.20, 2019 yn Taicang, Talaith Jiangsu.Fel partner dibynadwy hirdymor o Ingersoll Rand, gwahoddwyd Hebei Electric Motor Co, Ltd i fynychu'r gynhadledd a dyfarnwyd “Ansawdd Gorau Asia Pacific 2018”.Gwahoddwyd ein Is-gadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr Mr Liu Hongxin, CFO Ms Yang Junmei a Rheolwr Gwerthiant Mr Du Mingyin i fynychu'r gynhadledd.
03
Derbyniodd Mr Liu Hongxin (trydydd o'r dde), Ms Yang Junmei (ail o'r chwith), a Mr Du Mingyin (ail o'r dde) y wobr fel cynrychiolwyr y cwmni.

Mae gwobr “Ansawdd Gorau Gwobr Asia Pacific 2018” yn brif wobr gan Ingersoll Rand am ei gyflenwyr Asia Pacific, a Hebei Electric Motor Co., Ltd yw’r unig enillydd a ddewiswyd o blith dros 120 o brif gyflenwyr Ingersoll Rand.Mae'n golygu cydnabyddiaeth ac anogaeth Ingersoll Rand i Hebei Electric Motor Co, Ltd am ei berfformiad a'i gyfraniad rhagorol mewn amrywiol agweddau megis ansawdd a gwasanaeth yn y gadwyn gyflenwi fyd-eang.

04
Gwobr Ansawdd Gorau Asia Pacific 2018

Yn ystod y blynyddoedd o gydweithredu ag Ingersoll Rand, mae Hebei Electric Motor Co, Ltd bob amser wedi cadw at y polisi ansawdd o “ddiwallu anghenion gwirioneddol cwsmeriaid”.Mae wedi bod yn canolbwyntio ar ansawdd uchel a chyflenwi cyflym i gwsmeriaid.Ar yr un pryd, mae'n cryfhau'r arloesedd parhaus mewn technoleg allweddol a'r ymgorfforiad gwerth fel cyflenwr allweddol.
Bydd Hebei Electric Motor Co, Ltd yn parhau i wasanaethu a bodloni cwsmeriaid gyda'r ansawdd a'r gwasanaeth gorau ar gyfer dyfodol mwy llewyrchus!


Amser postio: Mai-23-2020